จุดเด่นของบ้าน -
 
ราคาห้องพัก
ราคาปกติ  2,000 บาท  ฟรีอาหารเช้า
วันอาทิตย์-พฤหัส ราคาพิเศษ 1,800 บาท  ฟรีอาหารเช้า