จุดเด่นของบ้าน คือ บ้านได้ถูกออกแบบเป็นทรงแปดเหลี่ยม หันหน้าออกหาแม่น้ำแควน้อยเป็นห้องกระจกรอบด้าน พร้อมระเบียงนั่งเล่นเปิดรับบรรยากาศธรรมชาติ
 
ราคาห้องพัก
1,200 บาท / 1 คืน ( วันจันทร์- วันพฤหัส)
1,500 บาท / 1 คืน ( วันศุกร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )