โปรโมชั่นราคาบ้านพัก  (เฉพาะวันจันทร์ - พฤหัส) (วันศุกร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาปกติ)
  สำหรับ 2 ท่าน จาก ราคาปกติ 1,500 บาท
วันอาทิตย์-พฤหัส ราคาพิเศษ 1,200 บาท (พร้อมอาหารเช้า) 
  สำหรับ 2 ท่าน จาก ราคาปกติ 2,500 บาท
วันอาทิตย์-พฤหัส ราคาพิเศษ 1,800 บาท (พร้อมอาหารเช้า) 
สำหรับ 4 ท่าน จาก ราคาปกติ 3,500 บาท
วันอาทิตย์-พฤหัส ราคาพิเศษ 2,500 บาท (พร้อมอาหารเช้า)
สำหรับ 4-6 ท่าน จาก ราคาปกติ 3,000 บาท 
วันอาทิตย์-พฤหัส ราคาพิเศษ 2,500 บาท (พร้อมอาหารเช้า)
สำหรับ 6-7 ท่าน จาก ราคาปกติ 4,000 บาท 
วันอาทิตย์-พฤหัส ราคาพิเศษ 2,500 บาท
(ไม่รวมอาหารเช้า)
 
 
 
 
  
 
 

 

 
Contact Banner Exchange click here!!